Επιλογή ομάδων

Η σχολική μονάδα έχει το δικαίωμα να επιλέξει με τον δικό της τρόπο τις ομάδες που θα στείλει στον Διασχολικό Διαγωνισμό. Δε θεωρείται απαραίτητο κάθε σχολείο να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επιλογής. Είναι δυνατόν να υπάρξουν εναλλακτικές διαδικασίες επιλογής, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 • Επιλογή από το σύνολο των μαθητών ανεξαρτήτως τμήματος: μέσω διαδικασιών τύπου ιδεοθύελλας ζητείται από τους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν ατομικά σε περιορισμένο χρόνο επί ενός θέματος ή επί περισσότερων θεμάτων σε διαδοχικές διαδικασίες. Έτσι, προκύπτουν οι ικανότεροι μαθητές ανά σχολείο από τους οποίους βάσει της βαθμολογίας τους σχηματίζονται οι ομάδες κατά σειρά βαθμολογικής προτεραιότητας.
 • Κλήρωση
 • Ενδοσχολικός Διαγωνισμός Αντιλογιών
Διαδικασία Ενδοσχολικού Διαγωνισμού
 1. Ομάδες
  Οι μαθητές σχηματίζουν τριμελείς ομάδες και δηλώνουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό Αντιλογιών. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να ορίσει στη δήλωση συμμετοχής έως τρεις αναπληρωματικούς παίκτες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση προβλήματος ή δυνατότητα για αλλαγή σε κάθε ομάδα. Η αλλαγή/αντικατάσταση δηλώνεται πριν την έναρξη της διαδικασίας των αντιλογιών.
 2. Αντίπαλες ομάδες και νικήτριες ομάδες
  Οι αντίπαλες ομάδες μαθητών επιλέγονται με κλήρο μεταξύ των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό αντιλογιών. Οι δύο νικήτριες ομάδες είναι αυτές που έχουν συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες και προκρίνονται στον Διασχολικό Διαγωνισμό.
 3. Βαθμολογία ομάδων
  Η κάθε ομάδα από το κάθε ζευγάρι αντιλογιών δέχεται αριθμητική βαθμολογία σύμφωνα με την υπάρχουσα κλείδα αξιολόγησης (καθόλου 0, λίγο 20 έως 50, αρκετά 51 έως 75, πολύ 76 έως 100).
 4. Ανακοίνωση βαθμολογίας
  Για τη βαθμολογία των ομάδων θα χρησιμοποιηθεί η κλείδα αξιολόγησης. Ανακοινώνονται για παιδαγωγικούς λόγους μόνο οι βαθμολογίες όσων προκρίθηκαν ή/και των νικητών. Αναλυτική αριθμητική βαθμολογία όλων των ομάδων είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί σε προσωπική ενημέρωση. Η ανακοίνωση των ομάδων που προκρίνονται στον διασχολικό διαγωνισμό γίνεται την ίδια ημέρα.
 5. Θέματα αντιλογιών
  Τα θέματα των αντιλογιών ανακοινώνονται με την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού αντιλογιών. Οι αντίπαλες ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν στο ίδιο ή και σε διαφορετικό θέμα, όπως αυτό θα οριστεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές που διαγωνίζονται δεν παρακολουθούν αντιλογία σε θέμα όπου θα  αγωνιστούν και εκείνοι (μπορούν να παρακολουθήσουν αντιλογία συμμαθητών τους σε άλλο θέμα). Επίσης, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φροντίζει οι μαθητές να μη διαγωνίζονται σε θέμα που έχει δοθεί σε προηγούμενη ημέρα, έτσι ώστε να έχουν όλες οι ομάδες τον ίδιο χρόνο προετοιμασίας. Το υποστηρικτικό ενημερωτικό υλικό δίνεται στους μαθητές με την έναρξη της διαδικασίας της αντιλογίας.
 6. Επιτροπή
  Η σύνθεση της επιτροπής είναι στη διακριτική ευχέρεια της σχολικής μονάδας. Τα μέλη της επιτροπής προτείνεται να είναι εκπαιδευτικοί της τάξης, λόγω της εμπειρίας τους από την ενασχόληση με τη συγκεκριμένη διαδικασία, με συμμετοχή του διευθυντή ή/και του υποδιευθυντή. Δεν αποκλείεται άλλος εκπαιδευτικός, αν έχει τη διάθεση, την τεχνογνωσία  και την εμπειρία. 
  Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τήρηση της διαδικασίας  του εσωτερικού διαγωνισμού.
 7. Δυνατότητα αποκλεισμού ομάδας
  Βάσει της κλείδας ομάδα που δε σέβεται τους κανονισμούς βαθμολογείται αναλόγως στο αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης. Θεωρείται απίθανη η εκτροπή μαθητή/μαθητών σε τέτοιο βαθμό, που να μην μπορεί να ανακληθεί στην τάξη μετά την παρέμβαση των κριτών.
Ιδιαίτερη προσοχή
 1. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δεν παρεμβαίνουν καθόλου, δε διακόπτουν τον αγώνα, παρά μόνον αν συμβεί κάτι ακραίο (π.χ. ακραία εριστική διάθεση – υβριστική συμπεριφορά).
 2. Αν υπάρχει αίτημα για βοντεοσκόπηση πρέπει να υπάρχει έντυπη συγκατάθεση γονέων.
 3. Ο πρόέδρος της κριτικής επιτροπής ορίζει ένα χρονομέτρη, δίνει χρονόμετρο, χρονοπινάκιο και φύλλο χρονομέτρησης. Συμβουλεύει τον χρονομέτρη που κρατά το χρονοπινάκιο να το έχει πάντοτε στη θέα των ομιλητών, να χτυπάει το χέρι στο θρανίο για το τέλος του χρόνου για κάθε φάση της αντιλογίας (συζήτηση μελών της ομάδας, χρόνος ομιλητή. Ο χρονομέτρης πρέπει να συμπληρώνει στο ειδικό φύλλο και τον ακριβή χρόνο κάθε ομιλητή.
 4. Όταν τελειώσει ο αγώνας οι ομάδες αποχωρούν από την αίθουσα. Οι κριτές σημειώνουν τη βαθμολογία στο ειδικό έντυπο εξιολόγησης.
Βασικές κατευθύνσεις για όσο το δυνατόν δικαιότερη αξιολόγηση
 1. Η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια γεννούν αδικίες.
 2. Κατά τη διάρκεια του αγώνα καλό είναι να κρατάμε σημειώσεις και να μην περιοριζόμαστε στην αόριστη αίσθηση που αφήνει κάθε ομιλητής. Είναι βέβαιο πως από ένα σημείο και μετά θα χάσουμε σωστές ή λανθασμένες επιλογές των παιδιών.
 3. Μεγάλη βαρύτητα έχει η ποιότητα και η πληρότητα των επιχειρημάτων. Κρίνουμε πώς θέτει τα επιχειρήματά του και τα υπερασπίζεται κάθε ομιλητής και όχι αν συμφωνούμε προσωπικά ή όχι.
 4. Πρέπει να αποφεύγονται εξεζητημένες κρίσεις για το αν ορισμένες σκέψεις των παιδιών είναι επιχειρήματα ή τεκμήρια ή γεγονότα ή παραδείγματα. Πολλές φορές τα όρια είναι ρευστά. Η ουσία είναι η πειστικότητα, η λογική συνέπεια και η σαφήνεια.
 5. Προτεραιότητα έχουν οι ιδέες (το περιεχόμενο). Ωστόσο η παραβίαση θεμελιωδών κανόνων  (χρόνος, αντίκρουση, σύνοψη, ερωτήσεις, ποιότητα λόγου) δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητα και χωρίς κόστος στην αξιολόγηση.
 6. Σημαντική είναι η ευπρέπεια και η ευγένεια. Η εριστική και επιθετική συμπεριφορά, η ειρωνεία πρέπει να αξιολογούνται αρνητικά, έστω και αν η ομάδα είναι καλή στα υπόλοιπα. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κάθε αγώνα είναι υπεύθυνος για την επικράτηση ομαλών συνθηκών ανταγωνισμού.
 7. Δεν επιτρέπεται κατά τη λεκτική αξιολόγηση οι παρατηρήσεις μας να είναι ασαφείς, αντιφατικές και γενικόλογες.

 

Scroll to Top