Ομάδες

Κάθε σχολική μονάδα που λαμβάνει μέρος στην τελική φάση του Διαγωνισμού Αντιλογιών, στον Διασχολικό Διαγωνισμό, εκπροσωπείται από τις δύο ομάδες που προκρίθηκαν μέσω της μεθόδου που επέλεξε η κάθε σχολική μονάδα.

Η κάθε ομάδα έχει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη της ομάδας συμμετέχουν στην προετοιμασία των επιχειρημάτων της ομάδας. Η ομάδα ΠΡΙΝ ξεκινήσει τον αγώνα αντιλογιών δηλώνει στην κριτική επιτροπή ποιοι θα είναι οι τρεις ομιλητές και με ποια σειρά. Οι μαθητές/τριες που δεν είναι ομιλητές βρίσκονται στο κοινό και όχι στην ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας μαθητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ως αναπληρωματικός σε παραπάνω από μια ομάδες, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από μια ομάδα την ημέρα της τελικής φάσης του Διαγωνισμού. Την επιλογή του δηλώνει στην Γραμματεία του Διασχολικού διαγωνισμού.

Αντίπαλες ομάδες και θέματα αντιλογίας

Οι αντίπαλες ομάδες μαθητών επιλέγονται με κλήρο μεταξύ των ομάδων που προκρίθηκαν στον τελικό. Η κλήρωση για τα ζευγάρια των ομάδων που θα διαγωνισθούν και τη σειρά που θα αγωνιστούν οι ομάδες θα λάβει χώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας παρουσία όλων των συμμετεχόντων.

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή, η κλήρωση για το θέμα στο οποίο θα διαγωνισθεί η κάθε ομάδα θα γίνει σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Γύρω από το ίδιο θέμα θα επιχειρηματολογήσουν μέχρι έξι ομάδες, όπως αυτές συμμετέχουν σε τρεις αντιλογίες. Το θέμα κληρώνεται ενώπιον της κριτικής επιτροπής και των δύο πρώτων ομάδων που συμμετέχουν στον πρώτο γύρο αντιλογιών. Το ίδιο θέμα χρησιμοποιείται στις δύο επόμενες αντιλογίες του ίδιου γύρου χωρίς κλήρωση. Οι μαθητές που συμμετέχουν στις δυο επόμενες αντιλογίες του ίδιου γύρου δεν συμμετέχουν στην κλήρωση και δεν γνωρίζουν το θέμα. Το θέμα ανακοινώνεται σε αυτές με την έναρξη της προετοιμασίας τους.


Α γύρος Θέμα 1ο

Ομάδα 1 με ομάδα 2
Ομάδα 3 με ομάδα 4
Ομάδα 5 με ομάδα 6

Διάλειμμα

Β γύρος Θέμα 2ο

Ομάδα 7 με ομάδα 8
Ομάδα 9 με ομάδα 10
Ομάδα 11 με ομάδα 12

Διάλειμμα

Γ γύρος Θέμα 3ο

ομάδα 13 με ομάδα 14
ομάδα 15 με ομάδα 16
ομάδα 17 με ομάδα 18

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε κάθε γύρο αντιλογίας.


Βαθμολογία ομάδων και νικήτριες ομάδες

Η κάθε ομάδα από το κάθε ζευγάρι αντιλογιών δέχεται αριθμητική βαθμολογία από την κριτική επιτροπή και σύμφωνα με την υπάρχουσα κλείδα αξιολόγησης (καθόλου 0, λίγο 20 έως 50, αρκετά 51 έως 75, πολύ 76 έως 100).
Οι τρεις νικήτριες ομάδες είναι αυτές που έχουν συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ανακοίνωση βαθμολογίας

Ανακοινώνονται για παιδαγωγικούς λόγους μόνο οι βαθμολογίες  των νικητών. Αναλυτική αριθμητική βαθμολογία όλων των ομάδων είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί σε προσωπική ενημέρωση από την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την ίδια μέρα μετά τον υπολογισμό της βαθμολογίας των ομάδων. Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις  2 Ιουνίου 2018, στα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή (Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη Αττικής).

Οργανωτική Επιτροπή

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν:

Πρόεδρος:
Βαβουράκη Αγάπη, Δρ. εκπαιδευτικής τεχνολογίας, Διευθύντρια Δημοτικού Ελληνογερμανικής Αγωγής

Μέλη:
Ρογάρη Γεωργία, Σχολική Σύμβουλος 53ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής
Δαλιάνη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικός Δημοτικού Ελληνογερμανικής Αγωγής
Λάβδα Αργυρώ, εκπαιδευτικός Δημοτικού Ελληνογερμανικής Αγωγής
Μπουρούνη Χριστίνα, εκπαιδευτικός Δημοτικού Ελληνογερμανικής Αγωγής

 

Κριτική Επιτροπή

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν:

Πρόεδρος:
Ιορδανίδου Άννα, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών 

Μέλη:
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής ΦΠΨ Ε.Κ.ΠΑ
Ρογάρη Γεωργία, Σχολική Σύμβουλος 53ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Δυνατότητα Αποκλεισμού Ομάδας

Βάσει της κλείδας ομάδα που δε σέβεται τους κανονισμούς βαθμολογείται αναλόγως στο αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης. Θεωρείται απίθανη η εκτροπή μαθητή/μαθητών σε τέτοιο βαθμό, που να μην μπορεί να ανακληθεί στην τάξη μετά την παρέμβαση των κριτών.


Κανονισμοί
  1. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο δηλώνει στη Γραμματεία του Διαγωνισμού τις ομάδες του σχολείο του και επιβεβαιώνει την ομάδα των αναπληρωματικών μελών (σε περίπτωση που έχει δηλωθεί σε παραπάνω από μια ομάδες). Επίσης παραλαμβάνει τον φάκελό των μαθητών/τριών του από τη Γραμματεία
  2. Οι ομάδες που διαγωνίζονται έχουν την ευθύνη της παρουσίας τους στο χώρο προετοιμασίας και αγωνίσματος σύμφωνα με το πρόγραμμα και τη σειρά αγωνίσματος που έχει ανακοινωθεί.
  3. Οι ομάδες που διαγωνίζονται προσέρχονται στην αίθουσα προετοιμασίας 30 λεπτά πριν την έναρξη της Αντιλογίας στην οποία συμμετέχουν και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τη σειρά αγωνίσματος που έχει ανακοινωθεί.
  4. Οι μαθητές που εισέρχονται στην αίθουσα προετοιμασίας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο τον φάκελο που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στο Διασχολικό Διαγωνισμό, από τη Γραμματεία του Διαγωνισμού. Απαγορεύεται ρητά οι μαθητές να έχουν μαζί τους χειρόγραφες ή τυπωμένες σημειώσεις, έντυπο υλικό καθώς και ηλεκτρονικές φορητές συσκευές.
  5. Κατά τη διάρκεια της Αντιλογίας τα μέλη των ομάδων που διαγωνίζονται επιτρέπεται να κρατούν μόνο χειρόγραφες σημειώσεις. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν κατά τη διάρκεια της αντιλογίας το έντυπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία τους.
Κανονισμός Μαθητών
  1. Η κάθε ομάδα έχει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη της ομάδας συμμετέχουν στην προετοιμασία των επιχειρημάτων της ομάδας. Η ομάδα ΠΡΙΝ ξεκινήσει τον αγώνα αντιλογιών δηλώνει στην κριτική επιτροπή ποιοι θα είναι οι τρεις ομιλητές και με ποια σειρά. Οι μαθητές/τριες που δεν είναι ομιλητές βρίσκονται στο κοινό και όχι στην ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

     Ένας μαθητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ως αναπληρωματικός σε παραπάνω από μια ομάδες, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από μια ομάδα την ημέρα της τελικής φάσης του Διαγωνισμού. Την επιλογή του δηλώνει στην Γραμματεία του Διασχολικού διαγωνισμού.

  2. Οι μαθητές που εισέρχονται στην αίθουσα προετοιμασίας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο τον φάκελο που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στο Διασχολικό Διαγωνισμό, από τη Γραμματεία του Διαγωνισμού. Απαγορεύεται ρητά οι μαθητές να έχουν μαζί τους χειρόγραφες ή τυπωμένες σημειώσεις, έντυπο υλικό καθώς και ηλεκτρονικές φορητές συσκευές.

  3. Κατά τη διάρκεια της Αντιλογίας τα μέλη των ομάδων που διαγωνίζονται επιτρέπεται να κρατούν μόνο χειρόγραφες σημειώσεις. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν κατά τη διάρκεια της αντιλογίας το έντυπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία τους. 

Scroll to Top