Ο «Διαγωνισμός Αντιλογιών Δημοτικού» απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ δημοτικού. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό αγωνίζονται σε τριμελείς ομάδες πάνω σε θέματα της επιστήμης που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής οι μαθητές κατά την προετοιμασία τους αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων αντιλογίας:

  • εμπλέκονται σε επιστημονικές διερευνήσεις σχετικές με τα θέματα που καλούνται να υποστηρίξουν και αναπτύσσουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης, έρευνας και μελέτης
  • προβληματίζονται σχετικά με  επιστημονικά θέματα, και συνειδητοποιούν τη σημασία έρευνας και ενημέρωσης, αναπτύσσουν αίσθημα ευθύνης αλλά και στάση ενεργού πολίτη, ενώ εξασκούνται σε δημοκρατικές συνήθειες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους
  • διαμορφώνουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, αναπτύσσουν αφαιρετικές και συνθετικές ικανότητες, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και ιδιαίτερα δεξιότητες επιχειρηματολογίας
  • εργάζονται σε ομάδες και καλλιεργούν δεξιότητες συνεργασίας

 

Αντιλογίες στην Σχολική Τάξη
Ενδοσχολικός Διαγωνισμός
Διασχολικός Διαγωνισμός
Σημαντικές Ημερομηνίες
Σημαντικές Ημερομηνίες
Συμμετοχή Εκπαιδευτικού
Συμμετοχή Ομάδα Μαθητών
Θέματα Ενδοσχολικού Διαγωνισμού
Αποτελέσματα
6
Days
1
Course
58
Accelerators to be Shared
Countless
Ideas to be Exchanged
Scroll to Top